مجتبی محرمی
6 سال پیش
مجتبی محرمی
ديگه دوران حرف و شعار گذشته امروز روز حمايت همه جانبه از مرديه كه تو حساسترين شرايط تمام قد پشت تيم و هواداران دلشكستش واستاد و برادريشو به همه قرمزهاي واقعي ثابت كرد و حجت رو به همه ما تموم كرد اقايون دنياي سياست هم قطعا بايد قدر مردي رو بدونن كه مثل يك سرباز در شرايط و تنشهاي حساس سياسي كه ال سعود بر عليه ايران بزرگ ايجاد كرده در يك حركت حماسي با كشوندن يكصد هزار طرفدار ايرانيه دو اتشه خشم و انزجار مردم ميهن پرست كشورمون رو در يك ميدان ورزشي به رخ اون رژيم خودسر كشوند و به همه ثابت كرد اگه قراره تيم رو به يك شخص حقيقي بسپورن ميتونن تمام قد به حسين هدايتي اعتماد كنن. به اميد روزهاي سراسر سرخ و آقاييه ارتش سرخ ??
;