مجتبی محرمی
6 سال پیش
مجتبی محرمی
من نميفهم آيا گوشها همه كر شده يا چشمها كور شده يا دوستان خودشونو به كوري و كوي زدن. بابا مردم كلافه شدن دل نگرانن ،خسته شدن از اين وضعيت اسفباري كه در سايه خودخواهي و خودپرستيتون واسه تيمشون درست كرديد. امروز بالاي هفتاد درصد هوادار با تمام وجود داره از حسين هدايتي حمايت ميكنه چون ميبينه، ميفهمه ،كه چه كسي دلسوز تيمشه،چون بدون چشمداشت به پست و مقام و پولو ...فقط و فقط سربلندي تيمشو فرياد ميزنه. حرف مشخص و معلومه آقايوني كه گذاشتيد پشتش تا با پولتون پرسپوليس رو بخريد و نابودش كنيد اينو بدونيد و ببينيد كه اين هوادار نخواهد گذاشت به افكار پليدتون دست پيدا كنيد و البته كه ما مطمئنيم مسئولان بالارتبه مملكتمونم جلوتونو خواهند گرفت. اهاي آقاي پولداري كه چهار برابر پرسپوليس به استقلال كمك كردي و شايد گرايشت بيشتر به سمت آبيه خوب برو اون تيم رو بخر و حقانيت رو در مقابل هدايتي به رخ بكش. هرچند كه طرفداران فهيم استقلال هم نخواهند گذاشت از جلوي دربه باشگاهشون رد بشي. ببين مردم نميخوانت پس برو پي كار و زندگيت. اينجا تو دل هوادار جايي براي تو وجود نداره پس خودتو بيشتر ازين سبك نكن. حسين هدايتي كانديداي مورد حمايت كوچكترين
;