مرتضی پورعلی‌گنجی
هرپادشاهي ابتدا فقط يک نوزاد بوده، هرساختماني ابتدا فقط يک طرح روي کاغذ بوده، مهم نيست امروز کجايي، مهم اينه که فردا کجا خواهي بود... فردايي بساز كه امروزت جلويش زانو بزند
;