مرتضی پورعلی‌گنجی
من ايمان دارم به همه ى چيزهايى كه ميخواهم ميرسم ، نه فورا... ولى حتما...ب لطف خدا??????داور نامردي كرد امروز وگرنه ميبرديم.اما شكر??
;