مرتضی پورعلی‌گنجی
گرچه دير اما تشکر ميکنم از کانون مربيان براي انتخاب من به عنوان بهترين مدافع ليگ که نشان از حسن اعتمادشون داره ولي اين چيزي از ارزشهاي دوستان عزيزم که يک فصل کامل رو تو ليگ بازي کردند کم نميکنه آرزوي توفيق براي مربيان زحمتکش سرزمينم دارم
;