مرتضی پورعلی‌گنجی
Az hame kasaiiiii k maro vase bazi emroz ba aljeysh hemayat kardan alalkhosos bache mahalam va hamshahriam Mamnonam vaghean sharmandamon kardan ?khodaroshokr k bordim ??????
;