مرتضی پورعلی‌گنجی
خيلي چيزا قيمت داره، اما يه رفيق خوب مثله يه برادر ميمونه كه قيمت نداره مثله داش رضا.بهترين ?? @reza_nzp
;