مرتضی پورعلی‌گنجی
عكس قديمي به خودت و خداتون اعتماد كنيد و ايمان داشته باشيد????
;