مرتضی پورعلی‌گنجی
هر كلامي كه از دهانت بيرون ميايد باور تو را ميسازد....??????
;