مرتضی پورعلی‌گنجی
Dadash golam Enshala k zod bar migardiiii va khob mishi ??bi ehterame nakonid Mamnonam
;