مرتضی پورعلی‌گنجی
اگه رنكين كمان رو ميخواى اول بايد بارش باران رو تحمل كنى
;