مرتضی پورعلی‌گنجی
من رمز موفقيت را نميدانم، اما رمز شکست در اين است که سعي کنيد همه را راضي نگه داريد!
;