مرتضی پورعلی‌گنجی
Massive thank you to all AlSaad Funs, we are so grateful to have even thou not always our performance its pleasing you enough #alsaad #football#gcc#qatarcup #win ممنونم از همه هواداراي ايرانيم و هواداراي السد و خيلي خوشحالم كه شمارو دارم
;