مرتضی پورعلی‌گنجی
تو اين بازي از بهترين بازيكن قد بلند جهان خيلي چيزا ياد گرفتم . ب اميد بازي تو اروپا??????
;