مرتضی پورعلی‌گنجی
به بزرگى آرزويت نينديش ، به بزرگى كسى بينديش كه ميتواند آرزويت رابرآورده كند... پس آرزوهاى بزرگى داشته باشkhodaya shokret k ?Age lotfe to nabashe hichoooo pochim.mamnonam azat????????????????
;