مرتضی پورعلی‌گنجی
بعد بازي و ي برد شيرين با گل داداشم سردار ,خدا شكرت,از همه مردم ممنونم ك دوعامون كردن??????????
;