مرتضی تبریزی
دو هفته پیش
مرتضی تبریزی
. براي همه خوب باش آن کس که فهميد هميشه در کنارت خواهد ماند و آن کس که نفهميد روزي دلش براي تمام خوبي هايت تنگ خواهد شد... ياحق . #مرتضي_تبريزي #پرسپوليس #شهرخودرو #استقلال #کاپيتان #قهرمان . @mortezaatabrizii
;