مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
درزندگي هميشه حقايقي هست كه ميشه فهميد ولي نميشه فهموند
;