مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
انسان موفق كسي است كه درتاريكي دنبال شمع بگرددنه اينكه بشيندتاصبح شود????
;