مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
ارزويت را بر اورد ميكند ، ان خدايى كه اسمان را براى خنداندن گلى ميگرياند ...
;