مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
زندگي فاصله امدن و رفتن ماست شايد ان خنده كه امروز دريغش كرديم اخرين فرصت خنديدن ماست، خنده كن بي پروا
;