مرتضی تبریزی
5 سال پیش
مرتضی تبریزی
انسان‌هايي بوديم، که به پاک کردن، عادت داشتيم. ابتدا اشک‌هاي‌مان را پاک کرديم، و سـپـس، يکديگر را...!
;