مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
سه زن در دنيا زيباترينند: مادرم، انعكاس تصويرش در اينه، و سايه اش????
;