مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
چيزي واسه گفتن ندارم چون باعث باخته تيمم شدم خواستم از همه هواداران ذوب آهن وهم تيميام عذرخواهي كنم
;