مرتضی تبریزی
4 سال پیش
مرتضی تبریزی
کاش يک بار هم ما شکوفه مي‌داديم ..! ما که اين‌همه هَرَس شده‌ايم
;