کارلو آنچلونی
4 ماه پیش
کارلو آنچلونی
Ogni partita è importante. Buon risultato oggi e eccellente atteggiamento di squadra. #forzanapolisempre Every game is important. Good result today and an excellent attitude.
;