امید نوروزی (کشتی)
درگذشت بزرگمرد عرصه هنروسينما را به مردم عزيز وخانواده محترمشان تسليت ميگوييم
;