امید نوروزی (کشتی)
. تبريك به مردم عزيز كشورم و به تك تك بچه هامون به تيم ملى فوتبال كشورم افتخار كردم و دلاورى شما عزيزان ماندگار خواهد ماند اى كاش ميشد اين خود باورى وغرور وبزرگى واعتماد بنفس به اين كشور و مردمانش باز ميگشت ايرانيان در تاريخ حال و اينده نشان داده اند كه لايق بهترينها هستند با ارزوى موفقيت در مقابل تيم پرتقال و ادامه اين راه قشنگ ??????
;