امید نوروزی (کشتی)
سلام به همه دوستان سپاسگزارم از لطف و محبت شما خيلي از شما ها از نزديک من رو نميشناسيد ولي تو زندگيم به کسي آزارم نرسيده ، سالهاست برا سر بلندي ملت و کشورم تلاش کردم ، خدا را شاکرم ولي بيهوده در مورد کسي نظر ندادم چون در جايگاهي نيستم که تا زماني که کسي را نميشناسم ، بخواهم در موردش نظر دهم و بايد به عقل خود رجوع کنيم . حالا مهم نيست ، همه شما عزيزان را با همه نظراتتون دوست دارم ولي به دليل حاشيه زياد و حرف هاي بدِ يک سري دوستان تا چند روز ديگه از اينستاگرام خارج ميشم و صفحه پاک ميشه ، در ضمن اميد نوروزي تازه جنگش توي کشتي شروع شده ... پ.ن : پهلواني يعني رحم کردن به ضعيفان ، يعني محبت يعني کمک به هم نوع، يعني در مقابل ظالم ايستادن، يعني بازي نکردن با آبروي ديگران ، يعني صداقت، يک رنگي ، يعني داشتن باطن خوب و نه ظاهر تو خالي يا ساختني يا حق
;