امید نوروزی (کشتی)
. آرزوي موفقيت براي تك تك اعضاي تيم ملي #كشتي فرنگي و آزاد در مسابقات جهاني لاس وگاس 2015 ، به اميد كسب مدال هاي خوشرنگ در لاس وگاس
;