امید نوروزی (کشتی)
. انالله و انا اليه راجعون خبردار شديم که مادر بزرگوار استاد بنا به رحمت خدا پيوست تسليت به استاد بنا و خانواده محترمشان آرزو مي کنيم که وسعت صبر خانواده ي عزيز و بزرگ بنا به اندازه ي درياي غمشان باشد با هم دعا کنيم تا خداوند بزرگ روح عزيز از دست رفته را قرين رحمت کند و خوب از اين ميهمان جديد پذيرايي کند
;