امید نوروزی (کشتی)
. سلام دوستان خبر خداحافظى من از دنياى #كشتى شايعه اى بيش نيست هنوز هستم و حالا حالا ها كشتى خواهم گرفت ?????
;