امید نوروزی (کشتی)
. سال نو را پيشاپيش خدمت تمام دوستان و عزيزانم تبريك مي گم، اميدوارم سالي پر از خير و بركت داشته باشيد و براي جوانان اين كشور آرزوي سربلندي و شادكامي دارم. #عيدنوروز #عيدباستاني #ايران #پارس #1396
;