امید نوروزی (کشتی)
. به عمروعاص گفتند: چرا پشت سر على نماز ميخونى ولى تو خونه معاويه غذا ميخورى؟ گفت: نماز قشنگه اما پلو معاويه هم خوشمزه هست . . #چقدر اين روز ها حال و روز بعضى از آدما اينگونه هست ...
;