آ.اس رم
4 سال پیش
آ.اس رم
Daje @ed_dzeko #romapalermo #asroma #forzaroma #giallorossi #daje #dzeko #roma
;