آ.اس رم
5 سال پیش
آ.اس رم
@alessandroflorenzi #derbydellacapitale #lazioroma #asroma #roma #giallorossi #forzaroma #florenzi #seriea
;