امید عالیشاه
5 سال پیش
امید عالیشاه
نمازو روزتون قبول، باشد كه در اين ايام عزيز مورد لطف خداوند قرار بگيريم يا علي????????????
;