امید عالیشاه
سال پیش
امید عالیشاه
مرسي از عزيزاني كه امروز در ورزشگاه حضور داشتن و از تيم حمايت كردن .... اميدوارم حال هوادار عزيزي كه دچار مشكل شده بود هر چه زودتر بهبود پيدا كنه ...و در اخر با حمايت شما عزيزان خيلي نزديك هستيم به هتريك قهرماني ??????????
;