امید عالیشاه
سال پیش
امید عالیشاه
وقتي ميبيني كه در طول يك فصل در كنار بچه ها ( مديريت ، كادر فني ، ماساژور ، تداركات ، كادر پزشكي ) چه سختي هايي را تحمل كرديم تا به هدفمون برسيم ، رسيدن به اين مدال و جام چقدر برات شيرين تر و با ارزش تر ميشه (البته همه اينها در كنار شما هواداران عزيز و دوس داشتني پرسپوليس ممكن بوده و خواهد بود ) مرسي كه هستيد ????
;