امید عالیشاه
6 ماه پیش
امید عالیشاه
?? زمان زود ميگذرد... بي‌بي ها هم يک روز ني‌ني بودند، فقط گذر زمان نقطه هايشان را جا به جا کرده است! پس از "لحظه لحظه" زندگيتون لذت ببريد
;