امید عالیشاه
سال پیش
امید عالیشاه
خوشبختي و ارامش همين در كنار هم بودن هاست ! همين دوست داشتن هاست ..... همين لحظه هاي ماست ...! همين ثانيه هاييست كه در شتاب زندگي گمشان كرده ايم ...... اينم عكسيه كه از بازي امروز به دستم رسيده و خوشحالم عزيزم كه با خوشحالي رفتي خونت ????????
;