امید عالیشاه
5 سال پیش
امید عالیشاه
خدايا " مني" که کنارش " تو" نباشي ‏"تومني" نمي ارزد....????
;