امید عالیشاه
5 سال پیش
امید عالیشاه
الهي ، نباشد وداعي ُ گر هست ، براي كسي بار اخر نباشد????
;