امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
عاشقان را سر شوريده ب پيكر عجب است دادن سر ن عجب ، داشتن سر عجب است!!!!!????????????
;