امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
بگذار ابر سرنوشت هر چه مي خواهد ببارد...... ما چترمان خداست....????
;