امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
گرگ ها را دوست دارم ..... مرگ را قبول ميكنند ......اما تن به قلاده نمي دهند??
;