امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
يك دانه شمع ........ يك شيشه گلاب .....يك دستمال نمدار........چه خانه تكاني ساده اي دارند مردگان .......يادش گرامي
;