امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
انكس كه بدم گفت،بدي سيرت اوست، و ان كَس كه مرا گفت نكو خود نيكوست......حال متكلم از كلامش پيداست.......از كوزه همان برون تراود كه در اوست??????
;