امید عالیشاه
4 سال پیش
امید عالیشاه
غم مردان ....از وجود نامردان است ...سلامتي هرچي مردِ??????
;