امید عالیشاه
3 سال پیش
امید عالیشاه
مجددا تبريك ميگم به هواداراي ارتش سرخ و به اميد روزهاي بهتر ...... ولي اي كاش هواي اين بچه رو داشتن .....???? يا علي
;